DELA
Foto: Joakim Holmström

Oasen efterlyser ny vårdsatsning

Edgar Kalm valdes till ny ordförande för Oasen och presidiet återvaldes på Oasens fullmäktigemöte i fredags. Fullmäktige informerades vidare om bristen på vårdplatser för ålänningar med psykogeriatriska diagnoser.