DELA
Foto: Ted Waleij Slight

Öar på Kökar köps av landskapet – görs om till ett naturreservat

Landskapsregeringen har köpt ett område med höga naturvärden söder om Kyrkogårdsö, för att göra det till naturreservat. Området består av små öar och intilliggande vattenområden och ska fredas som naturreservat, i linje med EU-kommissionens strategi för biologisk mångfald för 2030.