DELA

Ö-drift i ett dygn

Klockan 10 tisdagen den 26 maj går Åland på reservkraft i ett dygn.

Kraftnät Åland vill testa hur att alla anläggningar fungerar som de ska under ö-drift. Testkörningen ska pågå i ett dygn, säger bolagets vd Jan Kahlroth.

– Det är en vanlig provkörning. Då får vi olika laster och variationer i elförbrukningen.

Om någon av dieselturbinerna slutar fungera kan man koppla i Sverigekabeln snabbt.

Förra gången det var ö-drift drabbades Åland av flera elavbrott. Hur ser det ut nu?

– Dieselturbinen är reparerad. De felkällor vi hade har vi gått igenom och kontrollerat att allt spelar som det ska. (al)