DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>NYA DIREKTIV Det finns ett förslag till ett nytt vapendirektiv inom EU, men mycket är ännu oklart säger närings- och miljöminister Camilla Gunell (S).

Nytt vapendirektiv drabbar jägarkåren

LAGTINGET. De åländska jägarna och sportskyttarna ska inte drabbas oskäligt av det nya vapendirektivet inom EU.

– Nu får jägarkåren klä skott för var terroristerna gör, sade Brage Eklund (ÅF) i lagtinget i går.
Lagtingsledamot Brage Eklund (ÅF) ställde en enkel fråga till landskapsregeringen. Han undrade hur man tänker bevaka åländska jägares intresse att förhindra oändamålsenlig EU-byråkrati som en konsekvens av det nya vapendirektivet?

Närings- och miljöminister Camilla Gunell (S) svarade att intentionen med det nya vapendirektivet är att vapnen i Europa inte ska hamna i orätta händer och användas i syfte att skada människor. Man vill också förhindra att deaktiverade vapen säljs som samlarföremål och rekvisita och sedan byggs om av kriminella för att användas som vapen.

– Men landskapsregeringen vill inte att det ska drabba åländska jägare och sportskyttar i onödan.

Förslaget till nytt vapendirektiv innehåller många oklarheter och Åland och Finland har invändningar mot direktivet, liksom ett flertal EU-länder.

– Frågan är uppe till diskussion denna vecka inom EU. Diskussionen bedöms bli svår och 8–10 länder ska försöka komma till en gemensam strategi, sade Camilla Gunell.

Förslaget innehåller många ändringar som kan påverka Åland. Bland annat föreslås vissa halvautomatiska vapen förbjudas, men det är inte klart vilka.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!