DELA
Foto: <07_Bildrubrik>TOG SKRUV För snart två år sedan krävde stadens kultur- och fritidsnämnd en diskussion om arbetet i nämnden som de upplevde som meningslöst. Nu skall det ändras.

Nytt system för stadens kultur- och fritidsfrågor

Nu skall stadens kultur- och fritidsnämnd få både makt och mera pengar.

– Jättebra, säger nämndens ordförande Mogens Lindén(S).
Då staden för ett par år sedan organiserade om hela förvaltningen blev resultatet en bildningsnämnd med en massa frågor från grundskolorna till biblioteket och idrotten på sitt bord.

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter skulle däremot inte göra annat än fördela stöd- och bidrag, föreslå namn på gator och andra allmänna platser och köpa in konst för stadens räkning. Nämnden hade en minimal budget till sitt förfogande.

Det här ledde till långa och tunga möten inom bildningsnämnden och till en frustrerad kultur- och fritidsnämnd som i ett tidigt skede skrev till stadens ledning att deras arbete inte var meningsfullt.

Nu skall förvaltningsstadgarna revideras och enligt det förslag som stadsstyrelsen skall ta ställning till i dag överförs en massa områden, och med det pengar, från bildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Bildningsnämnden kommer, om förslaget går igenom, att kunna koncentrera sig på grundskolan, på den allmänbildande utbildningen (främst Medis) och på verksamheten vid fritidshemmen.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!