DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nytt starkt kvartal från Ålandsbanken

Ålandsbanken fortsätter att växa. Intäkterna för årets första nio månader är 4,2 miljoner euro över förra året.

ÅAB presenterade på tisdagsmorgonen resultatet för det tredje kvartalet. Det tredje kvartalet gav ett rörelseresultat på 11,1 miljoner euro, en minskning med 24 procent jämfört med tredje kvartalet förra året.

”Vi presterar ytterligare ett stabilt kvartal där resultatet är på samma nivå som förra årets motsvarande kvartal om vi bortser från poster av engångskaraktär”, kommenterar Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

Kärnintäkterna räntenetto, provisionsintäkter och IT-intäkter har en fortsatt positiv trend och  överstiger förra årets första nio månader med 4,2 miljoner euro. Detta trots den negativa effekt som försäljningen av Ålandsbankens svenska bolån på drygt 1 miljard euro haft på ränteintäkterna.

Peter Wiklöf är också nöjd över förtroendet för Ålandsbankens kapitalförvaltning.

”Kraftigt sjunkande aktiemarknader och stigande räntor har gjort att marknaderna för placeringsfonder i Finland och Sverige fått se många investerare dra bort sina pengar. Ålandsbanken har under samtliga kvartal detta år sett nettoinflöden i våra placeringsprodukter och vi ser att vi fortsätter att attrahera kunder i vår målgrupp” kommenterar han delårssiffrorna.

Rörelseresultatet för 2022 förväntas bli i nivå med 2021.