DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nytt partnerskap för grön sjöfartskorridor

Viking Line, Stockholms Hamnar och Åbo Hamn har ingått ett partnerskap för att skapa en grön sjöfartskorridor mellan Stockholm och Åbo. Målsättningen med partnerskapet är att linjen mellan Stockholm och Åbo ska vara fossilfri 2035.

Partnerskapet kommer att fungera som en plattform för att utveckla lösningar för fasa ut fossila bränslen och möjliggöra en grön sjöfart mellan Åbo och Stockholm.

Under onsdagen signerade Viking Line, Stockholms Hamnar och Åbo Hamn ett Memorandum of Understanding.

Det nya partnerskapet kommer att ta hänsyn till de framsteg som görs i det pågående Decatrip-projektet, där Viking Line, Rauma Marine Constructions, Åbo Akademi och Kempower samarbetar. Under projektets gång kommer parterna successivt försöka minska sina koldioxidutsläpp. Samarbetet kan på sikt utvidgas till att involvera andra intressenter inom sjöfartsnäringen, som varuägare och speditörer.

Viking Lines informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström menar att samarbetet gör att det blir lättare att föra gemensamma diskussioner. Samtidigt som parterna kan ta lärdom av varandra. Möjligheten att lyckas med målet att bli helt fossilfria 2035 beror mycket på hur utvecklingen av alternativa bränslen går under de kommande åren.

– I stort handlar mycket om bränslefrågan. Det måste komma alternativa bränslen i större mängder och till rätt pris för att göra en övergång till helt fossilfri drift. Det görs mycket i branschen för att hitta lösningar. Vi erbjuder till exempel biobränsle om kunder väljer att betala lite mer för sina biljetter. Nu körs både Grace och Glory på LNG som kan ses som ett övergångsbränsle. Helst skulle vi så klart köra helt på biogas eller syntetiskt bränsle, men där är vi inte riktigt än, säger Johanna Boijer-Svahnström.

Är det ett rimligt mål att bli helt fossilfria till 2035?

– Man måste ha en målsättning att sträva mot. Från och med 2030 kommer regelverken från EU att vara ytterligare uppstramade, vilket gör att det blir mycket dyrare för oss att trafikera, om vi inte lyckas minska utsläppen, säger Johanna Boijer-Svahnström

LNG

Är en övergripande överenskommelse om intention att samarbeta i olika områden. Det reglerar inte detaljerna kring ett specifikt samarbete utan varje aktivitet behöver kompletteras med ett avtal där detaljerna kring samarbetet specificeras.

Viking Grace och Viking Glory drivs idag med förvätskad naturgas (LNG). Biogas är ett förnybart alternativt fartygsbränsle, som innehåller 100 % förnybar energi och som produceras av biologiskt nedbrytbart råmaterial av hushållsavfall eller restprodukter från jordbruks- och livsmedelsindustrin.