DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nytt löfte om medicinbibel

En svenskspråkig version av det stora uppslagsverket om läkemedel, Pharmaca Fennica, är inte att vänta i bokform men säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, håller på att förnya sin databas och så småningom ska all information där finnas tillgänglig också på svenska.

Och Institutet för hälsa och välfärd får nästa år ett anslag på 725 000 euro som bland annat ska täcka en översättning av skriften ”God medicinsk praxis”.

Det svaret ger social- och hälsovårdsministeriet efter att landskapsregeringen än en gång tryckt på i den segdragna frågan.

– Det är en halv seger för Åland men det hänger på innehållet och tidtabellen. Om de produktbeskrivningar som Fimea ska publicera i stort motsvarar Pharmaca Fennica så är det bra, säger minister Wille Valve (MSÅ).