DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nytt larm om akrylamid i många chipssorter

Klarar chipsen som tillverkas av Orkla i Saltvik EU:s nya gränsvärden för akrylamid?

Det är frågan efter helgens nya larm om fortsatt höga halter i svensktillverkade chips.
Första april träder en ny EU-förordning om akrylamid i livsmedel i kraft. Då måste den som tillverkar chips med högre halter än 750 mikrogram per kilo vidta åtgärder för att få ner halten av ämnet som man befarar kan orsaka cancer.

Därför har test- och researchföretaget Testfakta analyserat åtta olika sorter av potatischips. SVT har tagit del av testresultaten och presenterade dem under helgen.

Det visade sig att OLW, som ägs av Orkla, är en av de producenter som inte på långa vägar skulle klara av EU:s gränsvärden om de gällde i dag.

Så hur ser det ut i Orklas åländska chips? Skulle chipsen klara EU-gränsvärdet som det är i dag – och kommer man att klara det i april när man måste?

Frågan är komplicerad, säger fabrikschef Christer Söderström.

– Vi strävar efter att ha så låga akrylamidhalter som möjligt och vi har noga följt med utvecklingen. Vi har en strategisk plan för hur vi ska hantera det. Målet är att vi ska klara de krav som ställs på oss.

Läs mer i måndagens Nya Åland!