DELA

Nytt hopp för AT-läkarna

I dag träffade chefläkare Jaana Lignell och AT-rektor Christian Bergman från ÅHS, samt hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala och landskapsläkare Olli-Pekka Lehtonen från Landskapsregeringen , avdelningschef Erik Magnusson, rättschef Pär Ödman, enhetschef Helena Scarabin och tf. enhetschef Åsa Wennberg från Socialstyrelsen (bilden).

– Syftet var att få reda på, om AT-tjänstgöringen kan fortsätta på Åland för utexaminerade svenska medicinestuderande för att få svensk legitimation, då det har funnits en viss osäkerhet, skriver landskapsläkaren i  ett pressmeddelande, som fortsätter:

– Parterna hade ett bra och givande möte. Socialstyrelsen informerade på mötet, att det finns förutsättningar att fortsätta AT-tjänstgöring på Åland. Akademiska Sjukhuset i Uppsala är ansvarig för att tjänstgöringen motsvarar kraven. Socialstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall före beslutet om svensk legitimation.