DELA

Nytt hållbarhetsråd har grundats

I går fattade näringsminister Camilla Gunell (S) beslutet att grunda ett hållbarhetsråd. Rådet leds av lantrådet Katrin Sjögren (Lib) medan Gunell själv är viceordförande. Hållbarhetsrådet ska vara sektorövergripande där olika kompetenser från samhället, tredje sektorn och näringslivet möts.

– Rådet är som en regering för hållbarhetsarbetet på Åland. I rådet ska vi leda arbetet för hållbarhet. Vi ska ha en gemensam målbild och en metod som vi kan arbeta med konkret, säger Gunell.

Nästa steg blir att hitta gemensamma definitioner utgående i från de fyra systemvilkoren.

De övriga medlemmarna är landskapets förvaltningschef Dan E. Eriksson, Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen, vice vd Rebecka Eriksson, jordbrukare Tage Eriksson, Ålands Natur och Miljös viceordförande Petra Granholm, Viking Lines vd Jan Hanses, Emmaus verksamhetsledare Robert Jansson, högskolans rektor Edvard Johansson, barnkonventionsansvarig Danielle Lindholm och Ålandsbankens vd Peter Wiklöf. (al)