DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nytt förslag för Smakbyn och kriskommuner i senaste Sundsmötet

Förslaget till ändrad detaljplan för Smakbyn i Kastelholm ska ställas ut i 30 dagar, och Tiina Holmberg godkänns som planläggare. Det beslutade Sunds kommunstyrelse på sitt senaste möte.

Kommunstyrelsen gav även sina synpunkter på landskapsregeringens lagstiftningspromemoria om kriskommuner. Man skriver bland annat att lagtinget har stiftat lagar som gett medfört merkostnader för kommunerna och samtidigt sänkt landskapsandelarna, och därigenom förorsakat kommunernas ekonomiska problem.

Angående den föreslagna revideringen av jordförvärvslagen välkomnar kommunstyrelsen att den ses över och moderniseras, men att den inte bör ”liberaliseras” jämfört med i dag.

”Det går att detaljplanera holmar för fast boende och dessa kommer sedan kunna köpas utan hembygdsrätt, med de ändringsförslag som ÅLR nu redogör för”, skriver kommunstyrelsen, och tillägger att många åretruntbostäder på Åland i dag används som fritidsbostäder, alltså att byggnader kan byta användningsområde utan att omklassificeras. Kommunstyrelsen varnar för att om vissa av nuvarande bestämmelser tas bort finns det risk för att att ”de nya förutsättningarna prövas av olika aktörer”, så att Åland öppnas för exploatering och jordägandet sätts ur spel.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp