DELA
Foto: Stefan Öhberg
Den södra delen av Torggatan ändras i planen från att vara enbart gågata till att tillåta lätt trafik.

Nytt förslag om centrumplanen

Delgeneralplanen kan vara inne på sin sista runda. Med en 6-3 majoritet röstades förvaltningens senaste förslag vidare av stadsstyrelsen. Det innehåller få ändringar.