DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nytt förslag om skärgårdskommun

Tre små skärgårdskommuner kan bli en.

Sottunga fullmäktige begär av landskapsregeringen att man utreder möjligheten att Kökar-Sottunga-Kumlinge bildar en kommun.
Detta sker under förutsättning att även Kökar och Kumlinge fattar likadant beslut, betonas i protokollet från fullmäktige.

– Det är storleken på kommunerna som lett till den här kombinationen, säger kommunsekreterare Kennet Lundström. Här är det tre små kommuner som kan gå samman. De folkvalda i de tre kommunerna har redan diskuterat frågan, avslöjar han.

Om en sådan här utredning görs hoppas man den blir färdig till nästa höst.

I en eventuell utredning är det viktigt att den interna och externa trafiken utreds, skriver Sottungafullmäktige.

Om övriga skärgårdskommuner vill ansluta sig kan storkommunen byggas på med flera alternativ.

Enligt landskapets kommunindelningsplaner ska de tre kommunerna samt Brändö och Föglö tillsammans bilda en enda kommun.