DELA
Foto: Stefan ÖhbergSVERIGEFLYG Flygtrafiken mellan Mariehamn och Stockholm ska upphandlas för en ny fyraårsperiod. Svenska bolaget Next Jet sköter linjen fram till 1 mars nästa år med gällande avtal.

Nytt flygkontrakt på fyra år

Flygtrafiken mellan Stockholm och Mariehamn ska upphandlas för fyra år framåt och arbetet är nu på slutrakan inom landskapsförvaltningen.

I juli förnyade landskapsregeringen trafikplikten på linjen.
Det nya kontraktet börjar gälla 1 mars nästa år och därför är det bråttom att färdigställa allt material för upphandlingen. Anbudshandlingarna görs upp på engelska för att locka fler anbudsgivare.

– Materialet skickas till statsrådets EU-avdelning på fredag. Därifrån skickas det till kommissionen för publicering i EU:s officiella tidning minst sex månader innan gällande avtal går ut, förklarar Per-Erik Cederqvist på landskapets infrastrukturavdelning.

Före det ska ärendet avgöras på enskild föredragning av landskapsregeringen.

Linjen Helsingfors-Mariehamn sköts i dag på marknadsmässiga grunder i praktiken av Finnair som för en tid sedan köpte Flybe.