DELA

Nytt bostadsområde vid stranden i Björkö

Aktiebolaget Väderudden i Kumlinge planerar som bäst ett nytt bostadsområde på Väderholm i Björkö by.

Strandtomter ska säljas för bostadsbyggande, är tanken.
Bolaget, som är ett dotterbolag till byggföretaget Norrfjärden Ab, har kallat berörda markägare till samrådsmöte den 28 december. Mötet hålls i Villa Väderudden, Ålandsbankens tidigare representationsvilla i skärgården.

För många år sedan köpte Norrfjärden Ab 58 hektar mark på Väderholm av Ålandsbanken. Villan har hyrts ut på årsbasis fram tills nu när planeringen för det nya bostadsområdet har påbörjats.

Bostadsområdet omfattar cirka 3,5 hektar av udden söder om Villa Väderudden. De planerade bostadstomterna, alla med egen strand, är alla under 4 000 kvadratmeter stora.

Förslaget till detaljplan innebär att ägaren till varje tomt kan bygga en bastu vid stranden. På uddens sydöstra sida planeras en småbåtshamn med två bryggor och ett antal båthus, främst för de boende på området.

Enligt planbeskrivningen planeras Väderholm för att bli ett attraktivt bostadsområde i ett naturskönt område i anslutning till Björkö by som i dag har cirka 20 bofasta personer. Området nås via en samfälld väg genom byn. I planen finns en bit ny väg inritad som alternativ.

Avsikten med samrådsmötet är att göra beslutsunderlaget bättre och att ge berörda markägare möjlighet till insyn och påverkan i ett tidigt skede.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!