DELA
Foto: Ida JanssonUNDERSKRIFT MLK:s ordförande Kent Nyström och kultur- och fritidsnämndens ordförande Barbro Sundback tecknade i fredags ett nytt avtal angående tennistiderna i Bollhalla.

Nytt avtal mellan MLK och Mariehamns stad

TENNIS. I fredags tecknades ett nytt avtal mellan MLK och Mariehamns stad.

Tennisklubben får i fortsättning hyra tennistider i Bollhalla och staden sköter fastighetsskötseln.

– Vi vill att det ska gynna tennisspelandet i Mariehamn, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Barbro Sundback.
I fredags tecknades avtalet mellan Mariehamn Lawn Tennisklubb (MLK) och Mariehamns stad, vilket innebär att klubben nu endast kommer att hyra tennistimmar i Bollhalla. Staden kommer att ha hand om skötseln av själva fastigheten. Avtalet har diskuterats och tagits fram av en förhandlingsgrupp med representanter från både tennisklubben och Mariehamns stad. Diskussionerna har pågått under två års tid.

– Efter en tids diskussioner känns det som att vi har hittat varandra, en symbios, säger MLK:s styrelseordförande Kent Nyström.

Barbro Sundback säger att det är nöjd och tycker det är viktigt att man samarbetar med den tredje sektorn. Då måste stan erbjuda bra utrymmen, som Bollhalla, och ha en fungerande verksamhet.

– Det är viktigt att kunna hålla kvar ungdomarna. Det är många som slutar i 15-årsåldern och då är det viktigt med det sociala och att röra på sig, säger Sundback.