DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>BRA KUNSKAP Liz Nilsson, som jobbar på hemsjukvården, tycker kursen varit mycket nyttig. ”Kursen gav en mer kött på benen”, säger hon.

Utbildning ska ge kortare vårdköer

En stor del av Ålands hälso- och sjukvårds sjukskötare har gått en kompetenshöjande fortbildning. Detta för att kunna ge bättre och mer kompetent bedömning av patienter.

Förhoppningen är att minska köer och ge bättre vård.
Allt från att lyssna på lungor, titta i öron och lära sig om infektionssjukdomar. Det har sjukskötare och hälsovårdare fått göra under den kompetenshöjande fortbildningen i klinisk bedömning som Ålands hälso- och sjukvård har haft i samarbete med Öppna högskolan. Utbildningen erbjöds för att personalen ska få lära sig att göra korrekta och enhetliga bedömningar av patienter.

– Det är viktigt att man får samma bedömning oavsett var man får hjälp; hälsocentralens jourmottagning, skärgården hälso- och sjukvårdsmottagning eller akuten. Vi har också märkt att många patienter vill komma och träffa läkare och fått vänta för länge på något som kanske inte skulle behöva läkarhjälp, säger utbildningsansvarige läkare Tora Woivalin.

Kursdeltagarna kommer från akuten, hälsocentralerna, hemsjukvården samt skärgårdens hälso- och sjukvårdsmottagningar. Två områden med stora patientmängder valdes ut för kurserna; akuta infektionssjukdomar samt småtrauma.

Läs mer i papperstidningen!