DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>BRA DEAL – Jag tror inte att kommunerna någonsin kommer att få en bättre ekonomisk deal än man har i förslaget, säger finansminister Roger Nordlund.

All makt till ett förbund

Alla kommuner ska vara med i ett gemensamt kommunalförbund som har hand om de åländska socialtjänsterna.

Det förslår landskapsregeringen i ett nytt lagförslag.
En stafettpinne på 67 sidor. Det kallas utkastet till landskapslag om hur kommunernas socialtjänst, KST ska organiseras och finansieras i framtiden. Landskapsregeringen presenterade förslaget i går.

Enligt utkastet ska fyra specialområden bli ett gemensamt kommunalförbund på Åland.

– Åland blir ett tryggare samhälle där man vet att man har tillgång till samma service som alla andra, säger finansminister Roger Nordlund (C).

Om förslaget går igenom blir det obligatoriskt för kommunerna att vara med i ett kommunalförbund.

Varför ska man tvinga in kommunerna i ett kommunalförbund?

– Ur lagstiftarens synvinkel är det viktigt att vi kan garantera en likvärdig service och att vi uppnår kostnadseffektivitet och god kvalitet i längden.

Reformen har tidigare fått hård kritik från kommunerna.

Kommer personalresurserna att minska i och med reformen?

– Det är ett politiskt beslut. Om det här kommer att minska antalet personer beror på vilken servicenivå man bestämmer sig för i kommunalförbundet.

Vad säger politikerna ute i kommunerna nu?

 

– Jag tycker att det blivit positivare och positivare an efter. Kommunerna ser att det här är ett sätt att små och svagare kommuner kan garantera sina invånare en likvärdig service och man undviker obehagliga kostnadsöverraskningar som kan kullkasta budgeten.

I dag är problemet att en kommuns ekonomi kan stjälpa om några enstaka kommuninvånare behöver dyr vård.

– I en liten kommun vet man vilka människor det handlar om och så borde det inte vara.

Läs mer i papperstidningen!