DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>UTANFÖRSKAP Höstens vårdstrejk har bland annat lett till att samhörigheten bland personalen som deltog och som inte deltog har försämrats. Det vill Tehy nu ändra på.

Tehy kritiserar ÅHS-ledningen

Otillräcklig och vilseledande information.

Vårdfacket Tehy anser att cheferna agerat dåligt under och efter strejken.
– Inom vårdpersonalen är det många som är kritiska mot tidningsuttalanden som chefer vid ÅHS gjorde under strejken och mot att ÅHS satt i gång en omorganiseringsprocess under pågående strejk när en stor del av personalen var borta, skriver Sara Karlman, från Tehy i ett brev till sjukhusdirektör Katarina Dahlman och ÅHS styrelseordförande Mia Hanström.

– Efter återgången till arbetsplatserna har tehymedlemmar upplevt att informationen till vårdpersonalen varit både otillräcklig och vilseledande.

Förbättra trivseln

Tehy vill nu bland annat att det ordnas stormöten där det som hände under strejken tas upp. Facket vill också att det tillsätts en arbetsgrupp med målet att förbättra trivseln och samhörigheten efter strejken.

I arbetsgruppen skulle finnas representanter för ledningsgruppen och för både personal som strejkade och som inte gjorde det.

Dessutom vill gå igenom principerna för lönesättningen eftersom det i dag är oklart hur löneskalorna skall användas.

Dahlman och Hanström ställer sig positiva till en arbetsgrupp och ger samarbetskommittén i uppdrag att organisera en sådan.

En idéskiss

Något stormöte kommer ÅHS-ledningen däremot inte att hålla med motiveringen att omorganiseringen tillsvidare bara handlar om en idéskiss kring huvudsakligen ett samgående mellan akuten och intensivvården och att det finns en arbetsgrupp som tittar närmare på den h4n.

– Vi ser dock gärna att all personal som har funderingar och tankar kring förbättringar, effektivisering och modernisering av verksamheten framför det, skriver Dahlman och Hanström i sitt svar.

De uppmanar också Tehy att kontakta personalchefen för att diskutera principerna för lönesättningen.