DELA

Räddningsrapport klar inom en vecka

Den segdragna frågan om en gemensam räddningsmyndighet närmar sig en lösning.

Beslutet väntar på en rapport som är klar nu i dagarna.
För nio år sedan klubbades den nya räddningslagen som bland annat stadgar om att det kommunala räddningsväsendet skall utarbeta riktlinjerna för en gemensam administrativ myndighet för hela Åland.

h4n ältats under mer eller mindre infekterade former inom de olika kommunala brand- och räddningsinstanserna utan att man lyckats komma överens. Nu har dock landskapet, som har det övergripande ansvaret för all räddningsverksamhet, valt att driva ärendet vidare till ett beslut.

I torsdags höll den arbetsgrupp som arbetat med h4n möte. Kritik har framförts mot att protokollet från sammanträdet har hemligstämplats.

– Det beror på att det inte bara är ett protokoll, där ingår också den rapport som jag håller på att sammanställa. Allt blir offentligt då rapporten är klar, säger juristen Camilla Hägglund som har ärendet på sitt bord.

– Det sker snart, kanske redan i slutet av veckan.

En av tvistefrågorna under årens lopp har varit exakt var den nya myndigheten skall placeras och det pågår fortfarande en dragkamp mellan Mariehamn och Jomala.

För utomstående kan det här te sig något förvånande eftersom det i praktiken handlar om en instans som uteslutande är administrativ - varken brandmän, redskap eller bilar berörs av reformen.

– Allt som handlar om ren operativ räddningsverksamhet är och förblir en kommunal h4, säger Hägglund.

Läs mer i papperstidningen!