DELA
Foto: Ida Jansson<07_Bildrubrik>OMSTRITT Driftsprivatiseringen på södra linjen behandlas i marknadsdomstolen. Nu har landskapsregeringen gett sin syn på saken. På bilden ses landskapsfärjan Skiftet.

Landskapet till svars om södra linjen

Landskapsregeringen vill att marknadsdomstolen förkastar två överklaganden om upphandlingen av färjtrafiken på södra linjen.
Som Nya Åland skrev i onsdags har Ingåbolaget Marilla och den före detta landskapstjänstemannen Göran Holmberg överklagat landskapets beslut att erbjuda trafiken till bolaget Nordic Jetstream.

Marilla, som också hade lämnat in ett anbud, ansåg att det vinnade budet var för lågt för att det ska gå att driva trafiken enligt det finländska regelverket.

Nordic Jetline hade bifogat en fyraårig verksamhetsplan inklusive budget som visade att de klarar av de i anbudsförh4n ställda kraven och gör vinst, skriver landskapsregerigen i svaret till marknadsdomstolen.

Anbudet var 32 procent lägre än vad trafiken beräknas kosta om landskapet sköter driften.

När Svinö-Degerbylinjen driftsprivatiserades sänktes kostnaderna med 38 procent. Därför kan Nordic Jetlines anbud inte anses vara onormalt lågt, skriver landskapsregeringen.

– Och därutöver har den upphandlande enheten ingen skyldighet eller ens möjlighet att förkasta anbudet.

Läs mer i papperstidningen!