DELA
Foto: iStockphoto<07_Bildrubrik>HOTAD Ålands resurs- och kompetenscenter ska hjälpa den som usatts för våld i en när relationer, något som drabbar nästa bara kvinnor. Bilden är arrangerad.

Bättre hjälp för utsatta kvinnor

Årligen tar polisen emot mellan 60 och 80 anmälningar om våld i nära relationer. Den övervägande majoriteten av de utsatta är kvinnor.

Nu har de berörda instanserna utvecklat en modell där man erbjuder samordnad experthjälp för de drabbade.
– Kompetensen ska komma till kvinnan, hon ska inte behöva springa mellan olika ställen, säger Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor

Ålands resurs- och kompetenscenter. Det är namnet på den samordnade hjälpen som ska underlätta assistansen av kvinnor, eller män, som drabbats av våld i nära relationer. I samverkansgruppen ingår Ålands hälso- och sjukvård, polisen, socialvården samt Alternativ till våld.

– Vi är glada för det här, nu får vi en samverkansmodell där vi samlar alla resurser. Tidigare när en kvinna kommit in får man ringa runt och kontakta de olika myndigheterna. I den här modellen samlas man och gemensamt hittar en plan på hur man på bästa sätt ska hjälpa den våldsutsatta, säger Stig Orre, föreståndare på skyddshemmet Tallbacken.

Skyddshemmet hade förra året 13 vuxna samt 13 barn inneboende och det är viktigt att också ta barnen i beakttande i processen.

– Det finns så många barn som far illa. I alla de familjer där det finns våld vet barnen om det, säger Fia Wikner-Löthman

Och även förövaren ska få hjälp. Detta fås via Alternativ till våld.

– Vi har goda resultat av verksamheten. Åttio procent har upphört helt med våldet efter behandling, säger Crister Eriksson, ansvarig gruppledare och psykolog.

All personal inom de berörda sektorerna behöver kontinuerlig utbildning och kompetenshöjning inom området så att de kan identifiera fall och ge saklig hjälp.

– Jag har mött många drabbade kvinnor genom åren. Den äldsta var 75 och hon hade levt hela sitt liv med en man som slog henne, säger Fia Wikner-Löthman som tidigare jobbat inom psykiatrin.

Hon poängterar också vikten av att männen ska få behandling om problemet ska få en lösning.

– Förra året gick 60 kvinnor hos våra terapeuter och samtidigt i Cristers grupp fanns det sex eller åtta män.

Läs mer i papperstidningen!