DELA
Foto: Kiki Alberius-Forsman<07_Bildrubrik>ORO I IDYLLEN På Sottunga, med i dag exakt 100 invånare, finns stor oro över att tre arbetsplatser på färjorna kan försvinna. Nu är det läge för utlokaliseringar, tycker Sottungaborna.

Oro för tre jobb på Sottunga

Privatiseringen av färjelinjerna hotar nu tre viktiga arbetstagare i Sottunga, med endast 50 personer i arbetsför ålder.

– Vi kanske fråntas arbetsplatser som är synnerligen lämpade för kommande generationer skärgårdsbor.

Det skriver kommunstyrelsen till landskapsregeringen.
– Vi är medvetna om att många av dem som i dag är landskapsanställda sjömän kanske kan få fortsätta med nya arbetsgivare, skriver Björn Rönnlöf, kommunstyrelsens ordförande och Kennet Lundström, kommunsekreterare i Sottunga. Ändå oroar många sig.

Kommunstyrelsen i Sottunga kommun har beslutat komma in med en skrivelse, på grund av stor osäkerhet på bygden.

– Alla arbetsplatser i skärgården är guld värda. Eller som det brukar sägas: skärgården kan utvecklas endast genom att skapa nya jobb, allt annat kan lätt ordnas. Ingen har flyttat härifrån på grund av dålig service, utan man blir kvar eller flyttar in om att det finns arbetsplatser och gärna sådan där man kan utvecklas och avancera.

Utlokalisera

Brevskrivarna räknar upp arbetsplatser som försvunnit från kommunen: lotsar, telefoncentral, präster, ladugårdsavbytare, åkare och nu sist kanske landskapsanställda sjömän, alla viktiga skattebetalare.

– Vi kan prata om de små beslutens förbannelse. Vi blir plockade på arbetsplats efter arbetsplats. Via utebliven skatt återspeglar det sig sedan på den samhällsservice, som vi i kommunen skall försöka tillhandahålla.

Det Sottungaborna önskat sig var att en förebyggande grundlig konsekvensanalys gjorts. Inte bara en utredning om vilka konsekvenser det har för landskapsregeringen, utan även för andra, som kommunerna. Inte bara om pengar man kan förtjäna, utan också vilka kostnader det för med sig.

– Utlokalisering av arbetsplatser har diskuterats i tiotals år, utan att det blivit något av. Det skulle vara dags att få något igen, heter det.