DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FÖRSTA STEGET Stadsstyrelsen har godkänt flyktingplanen och integrationsprogrammet. De två flyktingrelaterade ärendena går nu vidare till stadsfullmäktige för slutlig behandling.

Flyktingplan klubbad i oenig stadsstyrelse

Stadsstyrelsens liberaler och socialdemokrater drev i går igenom flyktingplanen.

Också intergrationsprogrammet godkändes.
I januari beslöt socialnämnden i Mariehamn att föreslå att staden ingår ett avtal med riksmyndigheterna om att ta emot 10-15 flyktingar från 2018 till 2027.

I går, efter två bordläggningar, godkände stadsstyrelsen socialnämndens förslag men inte utan omröstning. Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) ville ha en kompletterande redogörelse över statliga ersättningar men han fick bara Birgitta Johanssons (Åf) stöd för en återremiss.

Sara Kemetter (S), Karl-Johan Fogelström (S), Krister Norrgrann (Lib) och Katrin Sjögren (Lib) röstade för att planen skulle godkännas medan Nina Lindfors (MSÅ) och Erica Sjöström (C) avstod från att rösta.

Också förslaget till integrationsprogram krävde en omröstning i stadsstyrelsen.

Majoriteten, Lindfors, Sjögren, Norrgrann, Fogelström och Kemetter, sade ja till förslaget.

Erica Sjöström sade också ja men ville komplettera programmet bland annat med att socialförvaltningen skulle utses till huvudman för att genomföra det. Hon fick dock bara stöd av Birgitta Johansson. Petri Carlsson valde att inte rösta.

Varje kommun bör ha ett integrationsprogram för att få ta emot flyktingar.