DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>PRINCIPIELLT EMOT Näringsminister Fredrik Karlström säger att han vill vara försiktig med att ändra hur myndigheter delar sekretessbelagda uppgifter eftersom det kan göra att sekretesslagen luckras upp.

Ministern kluven till Ams-förslag

Näringsminister Fredrik Karlström är kluven till Ams-chefen Tomas Lundbergs förslag om att myndigheter ska få dela sekretessbelagda uppgifter mellan varandra mot kundens egen vilja.
I veckan kom Ams-chefen Tomas Lundberg med ett förslag till en ny landskapslag vars syfte är att minska långtidsarbetslösheten.

För att långtidsarbetslösa inte ska falla mellan stolarna föreslår Lundberg att myndigheterna delar sekretessbelagda uppgifter från Ålands hälso- och sjukvård, Folkpensionsanstalten FPA och kommunerna mellan varandra. Enligt lagförslaget ska myndigheterna också få dela uppgifterna mot kundens vilja.

Vad tycker du om förslaget om att myndigheterna ska få dela sekretessbelagda uppgifter mot kundens vilja, näringsminister Fredrik Karlström?

– Det är ingen lätt h4. Samtidigt är alla frivilligt med hos Ams. Ska Ams kunna göra ett så gott jobb som de bara kan göra behöver de i vissa fall ha information om när, hur och var personer kan erbjudas jobb, säger Karlström.

Du säger alltså inte principiellt nej till förslaget?

– Principiellt har jag svårt för att samhället styr och ställer för mycket över individen. Det ska finnas väldigt starka argument att få ut en sekretessbelagd handling mot en individs vilja.

Hur ser du på risken att uppgifterna kan hamna i fel händer?

– Det risken är jag inte rädd för. Om uppgifterna är sekretessbelagda på FPA är de sekretessbelagda på Ams. Man måste kunna lita på ett sekretessbelagt ärende är sekretessbelagt och inte sprids.

Läs mer i papperstidningen!