DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nygatan blir delvis avstängd

På grund av vatten- och avloppsledningsarbeten vid Ålandsvägen är en del av Nygatan avstängd från och med tisdag, den 21 februari.

Avsnittet mellan Ålandsvägen och Kaptensgatan stängs för genomfartstrafik. Trafik till tomter vid det avstängda gatuområdet kan ske från Nygatan österifrån, meddelar Håkan Lindén vid Samhällstekniska avdelningen.