DELA

Nyan Play: Nybyggda brandstationen på plats

Beslutet att bygga en ny brandstation i Saltvik Näs föregicks av många diskussioner i kommunstyrelse och fullmäktige.

Nu är största delen av nybygget klart och om några veckor väntas släckningsbilarna ta plats i det nya garaget.
Under flera år gick diskussionerna heta i Saltvik när det gällde kommunens två brandstationer. En utbyggnad av brandstationen i östra Saltvik blev klar 2009, och därefter var frågan vad som skulle hända med stationen i västra Saltvik, som också var trångbodd. En utbyggnad även här diskuterades, men den arbetsgrupp som utredde frågan föreslog att kommunen skulle köpa ett nytt markområde och bygga en ny station där. Till slut valde dock ett oenigt fullmäktige att satsa på en ny station, men på samma plats som den gamla.

I juli i fjol revs den gamla stationen och i augusti inleddes arbetet med att gjuta grunden till den nya. Nu finns såväl tak som väggar på plats och i mars ska garagedelen av byggnaden vara helt klar och brandbilarna och annan utrustning kan flyttas in.

– Det känns väldigt bra. Just nu står brandkåren och trampar och vill flytta in, säger kårchef Sten-Göte Nyman.

Fördelarna med den nya stationen är många. De sociala utrymmena blir betydligt större än tidigare, liksom garagedelen och dessutom får man ordentliga utrymmen för släckningskläderna.

– Det här blir ett hus som är ändamålsenligt och möter dagens behov.

Här kan du också se ett arkivklipp från Åland 24 om brandstationen: Nyanserat om brandstationen 2012

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!