DELA

Modernisering av näringsrätten presenteras idag klockan 11-se presskonferensen här

I dag klockan 11.00 informerar landskapsregeringens arbetsgrupp för modernisering av näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen om sitt första delbetänkande.

En arbetsgrupp på landskapsregeringen har tagit fram ett betänkande om en modernisering av näringsrätten, som presenteras på en presskonferens i dag klockan 11. Bland annat föreslås ett lagkrav på ett offentligt register över de som beviljats näringsrätt. Här är ett utdrag.

– Det nya förslaget är i det stora hela en lindring av dagens regelverk.

– Villkoren för beviljande av näringsrätt som finns i landskapsregeringens principdokument införlivas i lagen, men med lindrat innehåll. För beviljande av permanent näringsrätt för näringsidkare finns krav på att sökanden eller bolaget har sin hemort på Åland och lokal arbetskraft används i största möjliga mån. För juridiska personer gäller ytterligare att minst en av de ordinarie styrelsemedlemmarna, samt dennes ersättare (om sådan finns), eller bolagsmännen har åländsk hembygdsrätt, eller varit bosatta i landskapet under de fem senaste åren, samt att dessa har relevant sakkunskap för bolaget. Lagberedningen får även i uppdrag att se över hur styrelsekravet kunde kompletteras med en alternativ bestämmelse om krav på bolagets ägande.

– Språkbestämmelserna som finns i det tidigare nämnda principdokumentet vävs in i lagen men med lindrat innehåll och tydligare definition. I korthet innebär det här att utövandet av näring inte får ske på ett sådant sätt att det svenska språkets ställning på Åland hotas, och att all kundservice, information rörande försäljning av varor och tjänster, marknadsföring och offentlig information samt alla handlingar gällande anställning och utförandet av arbetet ska finnas tillgängligt på svenska, men kan även finnas tillgängligt på andra ytterligare språk.

– Landskapsregeringen föreslås vara skyldigt att publicera vilka bolag som beviljats näringsrätt i ett offentligt elektroniskt register.

– Bestämmelserna om filialverksamhet definieras tydligare, så att huvudregeln är att om en konsument på eget initiativ beställer en vara eller tjänst av en näringsidkare utanför landskapet ska detta inte kräva att företaget innehar näringsrätt, såvida varan eller tjänsten till väsentlig del är producerad på Åland.

– Möjligheten att vidta sanktioner mot näring som sker i strid med villkoren för näringsrätt utvidgas i syfte att upprätthålla regelverket. Den nya lagen får även tydligare bestämmelser om tillsyn och inspektion. (ck)

Läs mer om moderniseringen av näringsrätten i morgondagens Nyan.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp