DELA

Nyan Play: Elever hjärtsäkrar Åland

På Åland inträffar 15-30 fall av plötsligt hjärtstopp per år. Prognosen försämras med tio procent för varje minut som går innan hjärt-och lungräddning påbörjas. Skol-HLR är ett pilotprojekt som syftar till att utbilda allmänheten i HLR och på så sätt rädda fler liv.