DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nyan-besvär mot Åda:s bristande offentlighet

Nya Åland har lämnat in besvär till Åland förvaltningsdomstol mot att aktiebolaget Åda (Ålands digitala agenda) vägrar lämna ut de handlingar som tidningen begärt.

Det handlar om kopior på upphandlings- och avtalsdokument från 2016 för leverans av löne- och personalsystem.

Nya Åland har i flera artiklar granskat de problem som uppstått i samband med det nya systemets förseningar och turerna kring upphandlingen och begärde i samband med detta ut flera dokument som tidningen anser vara offentliga.

Varför besvärar Nya Åland sig i denna fråga?

– Offentlighetslagen är allmänhetens enda verktyg för att få insyn i hur skattepengarna används och om de används på korrekt sätt. Eftersom vi företräder allmänheten när vi begär ut handlingar och gör våra granskningar så måste vi göra allt vi kan för att rätten till information ska tryggas. Vi har sett hur många exempel som helst i vår omvärld på att korruption av olika slag frodas där insynen är begränsad, säger journalisten Annika Orre.