DELA
Foto: Erkki SantamalaAVSLAG Varken Ålandskomposten (bilden) eller den andra sökanden får landskapets stödpengar för utveckling av komposteringen av samhällsavfall. I stället bjuds pengarna ut som investeringsstöd åt alla att sökas.

Nya turer om kompostpengar

Både Bengt Karlsson och Jan Widman har fått avslag av landskapsregeringen på sina ansökningar om komposteringsstöd.

Stödet bjuds nu ut att sökas.
Tidigare i år vek landskapsregeringen 200 000 euro i tilläggsbudgeten enkom för att Bengt Karlssons bolag Ålandskomposten skulle utveckla verksamheten med hjälp av kompostering i sluten trumma. Planerna kullkastades när också entreprenören Jan Widman sökte pengarna för samma ändamål.

Bådas ansökningar om stöd har nu avslagits. I stället bjuder landskapsregeringen nu in alla små och medelstora bolag, andelslag, enskilda näringsidkare och andra samfund med fast driftsställe på Åland att söka investeringsstödet för hantering och behandling av bioavfall – mat och matavfall, slakteriavfall, djurkroppar, naturgödsel och annat organiskt avfall – lokalt på Åland.

Stödet ska användas för investeringar i godkända metoder och anläggningar som gör återvinningen effektivare. Men vad som är en godkänd metod är än så länge en öppen fråga eftersom det egentligen inte finns någon komposteringsmetod som garanterar att den animaliska biproduktförordningens krav på hygienisering uppfylls.

Om flera sökande uppfyller de obligatoriska villkoren värderas även andra punkter, till exempel möjlighet att omhänderta och behandla hela djurkroppar och naturgödsel.

Ansökningstiden går ut den 4 januari nästa år.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!