DELA
Foto: Fredrik TörnroosGYNNAR NÄRINGSLIVET Ändringarna i den åländska tobakslagen är gynnsamma för näringsidkarna om man jämför med rikets förslag till ny tobakslag.

Nya tobakslagen bra för näringsidkarna

En näringslivsvänlig tobakslag. Så definierar minister Wille Valve det lagförslag som gavs till lagtinget på Skärtorsdagen.

Men det intressanta är det som inte tagits med.
Motivet till de föreslagna ändringarna i den åländska tobakslagen är ett EU-direktiv som innehåller nya och strängare krav.

Utöver direktivet föreslår landskapsregeringen att det ska bli förbjudet att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare där smak och doft har tillsatts. Också örtprodukter avsedda att rökas föreslås förbjudas.

Det som enligt Wille Valve gör lagförslaget näringslivsvänligt är att landskapsregeringen inte inför tillståndsplikt för dem som säljer tobak som förslaget är i riket. I stället inför man en anmälningsplikt för näringsidkare som säljer tobak. Anmälan görs till ÅMHM som ska upprätthålla ett register och övervaka handlarna.

– Engångsanmälan kommer att kosta näringsidkarna 75 euro, förklarar Valve.

Krångligt

Han motiverar det här med att rikets tillståndsplikt skulle bli byråkratiskt och krångligt för näringsidkarna.

Ett annat krav som ställs i både Finland och Sverige men som inte tas in i den åländska lagstiftningen är kravet på att tobak och tobaksprodukter inte får exponeras. Öster och väster om Åland måste tobaken hållas gömd för att vara så svåråtkomlig som möjligt.

– Men vi har beredskap för att uppfylla kravet om det kommer från EU.