DELA

Nya Rönnbergs torg inte helt problemfritt

Ökad trafik, förorenad mark och tveksam struktur och tillgänglighet.

Landskapsregeringen uppmärksammar staden på utmaningar kring den planerade nya stadsdelen Rönnbergs torg.
Planeringen av området väster om Sjökvarteret i Mariehamn, Rönnbergs torg, har kommit långt och ett förslag till stadsplan har inte bara varit utställt utan också skickats till landskapsregeringen för utlåtande.

– Området vid Rönnbergs torg är som följd av dess läge attraktivt för exploatering, samtidigt kräver planläggningen och senare byggande att särskilda hänsyn tas med beaktande av de utmaningar som finns vad gäller bland annat trafikbelastning, miljö- och markförhållanden, tillgänglighet och stadsbild, svarar nu landskapet som låtit vägnätsbyrån, miljöbyrån och kulturbyrån granska planförslaget.

– Förslaget innebär en ökning av antalet invånare i stadskärnan med ungefär 230 personer. En ökning av fordonstrafiken är förväntad i närområdet, konstaterar vägbyrån som förutspår förvärrade kösituationer till östra utfarten.

– Speciellt kommer trafiken påverkas i rondellerna i norra delen av staden samt deras sammanbindande länk, Sjukhusvägen, eftersom dessa är huvudnoderna för att slussa trafiken vidare till övriga fasta Åland. Dessa är redan idag hårt trafikerade och i behov av nya lösningar.

Miljöbyrån konstaterar att en exploatering och detaljplanering av området kräver miljöhänsyn utöver det vanliga eftersom där tidigare funnits en avfallsplats.

Läs mer i måndagens Nya Åland!