DELA
Foto: Erkki Santamala

Nya krav i Sverige hotar studerande

Sverige vill ändra reglerna för utländsk behörighet till högskoleutbildning från och med nyår.

Det nya kraven gör det svårare för ålänningar att få studieplats.
Universitets- och högskolerådet i Sverige har lagt ett förslag om ändringar i reglerna för grundläggande behörighet och urval till svensk högskola.

Avsikten är att anpassa antagningarna till de förändringar som har gjorts i betygsfördelningen inom den svenska gymnasieskolan, den så kallade GY11-reformen.

Förslaget har nu skickats på remiss till landskapsregeringen som protesterar mot planerna.

– Förslaget kommer att försvåra möjligheterna för studerande i Ålands lyceum att tilldelas en studieplats. Den föreslagna justeringen innebär en sänkt meritvärdering över hela betygsskalan 1–10. Landskapsregeringen anser att det saknas en tillräcklig erfarenhet av reformen GY11 för att genomföra den justering av meritvärderingen som föreslås, skriver regeringen i sitt svar på remissen.

Avsikten är att det nya reglerna ska träda i kraft från och med januari. Den tidsramen är alltför snäv, anser landskapet som med hänvisning till rättsskyddet föreslår att en eventuell förändring för Ålands del inte ska bli aktuell före antagningen 2019.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!