DELA
Foto: Erkki Santamala

”Nya” komposten i bruk inom april

Ålandskomposten i Sund Gunnarsby hann inte få hela den nya tekniken på plats inom utsatt tid.

Den förlängda tidsfrist som landskapsregeringen tidigare beviljat löpte ut den sista mars.
– Vi har haft kommunikation med Ålandskompostens företrädare. Allt är ännu inte i gång, berättar miljöbyråns chef Helena Blomqvist.

Hon har varit påskledig och har inte ännu diskuterat datum för slutsyn med landskapsveterinären.

Det som fortfarande saknas är den hygieniseringsanläggning för slaktavfall som är nödvändig ur smittskyddssynpunkt.

– Den behöver finnas på plats för att processen ska kunna godkännas. Enligt uppgift ska den levereras inom april.

I den slutsyn som ska göras så småningom ska myndigheten granska att anläggningen uppfyller de krav som ställs i biproduktsförordningen. Bland annat ska verksamhetsutövaren redogöra för vilka temperaturer som uppnås i komposttrumman och hur länge kompostmassorna uppbevaras i trumman. Det ska också framgå att olika slag av kompostavfall hanteras på tillräckligt avstånd från varandra och att det inte finns någon risk för att de blandas.

I planen finns ett års prövotid för den nya tekniken. Efter det ska myndigheten göra en ny granskning.