DELA
Foto: Stefan ÖhbergÄDREVÅRD Den nya geriatriska kliniken vid ÅHS har försenats, och nu ska man se över om det går att bygga nytt enligt de gamla planerna eller inte.

Nya hopp för AT-läkarna på Åland

Nästa vecka ska minister Wille Valve (MSÅ) diskutera AT-läkarna med Sveriges sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Samtidigt ser Socialstyrelsen nu över frågan en gång till.
Socialstyrelsens beslut om att förkorta AT-läkarnas 19 månader långa tjänstgöring på Åland till nio har fått en stor uppmärksamhet. Både Läkartidningen i Sverige och tidningen Dagens medicin har publicerat artiklar om beslutet med utgångspunkten att det är svårt att försvara eftersom man håller på att rasera något som samtliga parter vinner på.

Nya Åland har tidigare berättat att EU-parlamentariker Nils Torvalds (SFP) vänt sig till kommissionen med skriftliga frågor. Bland annat om det nya direktiv, som fått skulden för ändringen, verkligen uttryckligen förbjuder en längre tjänstgöring.

EU inte skyldigt

Även om kommissionen inte ännu svarat på Torvalds fråga står det helt klart att det inte är EU som är boven i det här fallet. Det erkänner till och med Socialstyrelsen.

– Enligt direktivet får medlemsstaterna i nationell lagstiftning fastställa en rimlig begränsning på den del av yrkespraktiken som kan förvärvas utomlands. Det finns således i direktivet inget krav på att ställa någon begränsning i tid, skriver Helena Scarabin, enhetschef på Socialstyrelsen till Nya Åland.

Socialstyrelsen har själv infört begränsningen i sina nya föreskrifter.

– Socialstyrelsens föreskrifter innebär att nio månaders tjänstgöring utomlands får tillgodoräknas. Tjänstgöring inom psykiatri samt tjänstgöring i allmänmedicin ska fullgöras i Sverige för att kunna förvärva nödvändiga kunskaper och kompetens om svensk lagstiftning och svenska förhållanden. De nya bestämmelserna gäller all tjänstgöring som skett utanför Sverige, det vill säga även tjänstgöring på Åland.

Får stanna

Då Nya Åland frågar om Socialstyrelsen kan tänka sig att ompröva sitt beslut får vi följande svar:

– Socialstyrelsen gör nu en fördjupad juridisk analys över de rättsliga möjligheterna att ha en särreglering.

En delseger har redan uppnåtts.

– Socialstyrelsen har meddelat att de AT-läkare som redan tjänstgör på Åland får stanna 19 månader, säger minister Wille Valve.

Han ska nu diskutera frågan med sin kollega i Sveriges regering, sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Jag bad om ett möte förra veckan men Wikström har varit bortrest. Nu ska han sättas in i frågan och så blir det ett möte nästa vecka, troligtvis per telefon.