DELA
Foto: Johan Orre

Framsteg i Ålandskommittén

En helt ny lag föreslås för självstyrelsen, en behörighetslag.

Förslaget godkändes på Ålandskommitténs möte i går.
Ålandskommittén arbetar nu enligt ett koncept där självstyrelselagstiftningen utökas med ytterligare en lag utöver självstyrelselagen och jordförvärvslagen.

– Presidiet lade i går fram förslaget om att samla behörighetsfrågor inom lagstiftning, förvaltning, ekonomi och EU i en egen lag, en behörighetslag. Förslaget godkändes, säger kommitténs vice ordförande Gunnar Jansson.

Enligt honom har det här alternativet mognat fram under en längre period. Fördelen med att samla behörighetsfrågorna i en egen lag är stora eftersom man kan göra lagändringar om dagsaktuella frågor betydligt smidigare i den än i självstyrelselagen.

– Lagen, som skulle ha samma hierarkiska ställning som självstyrelselagen, skulle fungera som ett tekniskt och politiskt verktyg. Folk brukar skratta åt mig när jag pläderar för mera politik, det här är ett exempel på vad jag menar.

Under mötet i går fortsatte man detaljgenomgången av självstyrelselagen.

– Vi betade av fem till sex paragrafer, det var ett konstruktivt och effektivt möte.

För ett par veckor sedan strandade kommitténs möte om ekonomin på grund av meningsskiljaktligheter mellan riket och Åland. De frågorna var överhuvudtaget inte på agendan i går.

– Ekonomin diskuteras nästa gång på vårt möte i december, säger Jansson.