DELA

Nya frågor till äldre kvinnor

Från och med denna vecka kommer samtliga kvinnor födda 1950 och tidigare att få ett frågeformulär hemskickat i postlådan.

Det berättar Erika Boman, lektor, sjukskötarutbildningen vid Högskolan på Åland, som ansvarar för enkäten.

Frågeformuläret berör hälsa och livskvalitet bland äldre kvinnor på Åland.

En motsvarande enkät skickades ut år 2010 och resultat från det utskickat har publicerats i ett antal vetenskapliga artiklar.

Med hjälp av det aktuella utskicket kommer ny data att samlas in, samtidigt som det ges möjlighet att följa utvecklingen av hälsa och livskvalitet bland de åländska kvinnorna över tid. Materialet ligger till grund för hälsofrämjande aktiviteter, vård och omsorg. (ka-f)