DELA
Foto: Erkki SantamalaMONOPOLSTÄLLNING Om fiskerikvoterna införs finns det en trisk för att några stora företag köper upp rättigheterna och skaffar sig en monopolställning.

Nya fiskekvoter i riket kan påverka Åland

Nya fiskekvoter i riket för strömming, lax och torsk kan leda till att stora företag tar över hela marknaden.
Jord- och skogsbruksministeriet i riket vill inför individuella fiskekvoter för yrkesfiskare, rapporterar Svenska Yle.

Grundtanken är att staten vill öka lönsamheten i yrkesfiskandet i landet.

I dag tävlar yrkesfiskare om en nationell kvot av strömming, vassbuk, lax och torsk, men i fortsättningen har varje fartyg rätt till en förutbestämd del av fångsten, enligt Svenska Yle. Genom att låta fiskeriföretagare själva bestämma när de fiskar hoppas man kunna göra branschen stabilare.

Eftersom fiskekvoter tillhör åländsk behörighet måste riket förhandla med landskapsregeringen om hur man löser läget på Åland.

– Den finska regeringen kan inte införa enskilda kvoter på Åland. Hur det ska fungera i praktiken vet ingen ännu, säger Fredrik Lundberg som är verksamhetsledare på intresseföreningen Ålands fiskare.

Frågan är aktuell också på Åland eftersom det finns flera fiskare som fångar strömming och strömmingen har blivit populärare under de senaste åren. I dag har Åland ingen egen strömmingskvot utan delar kvoten med Finland.

Läs mer i onsdagens Nya Åland.