DELA
Foto: Erkki Santamala

Nya fiskekvoter bäddar för bråk

Betydligt färre strömming från Bottniska viken, färre torsk men fler laxar.

EU:s förslag till nästa års fiskekvoter för med sig förändringar.
Kommissionen föreslår att kvoten för strömming i centrala Östersjön ökar med 25 procent och minskar med hälften i Bottniska viken. Torskkvoten i östra zonen sänks med cirka 28 procent medan den skulle vara oförändrad i den västra. Vassbukskvoten är oförändrad och kvoten av lax i centrala Östersjön och Bottniska viken höjs med 11 procent.

För Ålands del skulle trålfisket av strömming och vassbuk sjunka med 13 procent i centrala Östersjön medan fångsterna i Bottniska viken skulle vara hela 43 procent länge än medeltalet för perioden 2011-2017.

– Det oacceptabelt att utsätta näringsidkarna för svängningar i fiskemöjligheterna i den skala som kommissionen föreslår, skriver landskapsregeringen i ett utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet.

– Landskapsregeringen konstaterar med tillfredsställelse att kommissionen anser att uttaget av lax kan utökas. Landskapsregeringen anser att den föreslagna ökningen av laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken är moderat och välmotiverad och inte kan anses riskera laxstammen.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!