DELA
Foto: Kimmo Brandt / Compic

Nya ekonomiska systemet godkänt av riksdagen

Ändringen av självstyrelselagen godkändes i riksdagens andra behandlingen klockan 16.59 på onsdagen.

Den andra behandlingen avhandlades utan diskussion, så talmannen konstaterade bara att man godkänner lagen och slog sin klubba i bordet.

Nu lämnas lagen att vila över valet och ska tas upp till ny behandling av nästa riksdag. Då behöver den godkännas med två tredjedelars majoritet.

Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, är mycket nöjd med att frågan nu är klubbad.

-Det känns jättebra att det här är slutbehandlat för den här riksdagen, säger han.

Han hade förberett flera anföranden för att bemöta en eventuell debatt, men bad inte om om ordet på förhand eftersom han visste att det kunde bli en snabb process utan debatt i slutet av onsdagens plenum.

Det var från tidigare bestämt att plenum skulle avslutas klockan 17.00 eftersom grundlagsutskottet skulle fortsätta behandlingen av landskaps- och vårdreformen. Talmannen lyfte flera andra ärenden från listan och behandlade ett par frågor i snabb takt strax innan klockan 17.