DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nya coronastöd kan sökas från riket för kultur

Undervisnings- och kulturministeriet i riket har öppnat ansökan om statsunderstöd som ingår i ett nytt coronastödpaket.Stödpaketet riktar sig till professionella sammanslutningar inom konst och kultur, och enligt ministeriet kan även åländska organisationer anhålla om stöd.