DELA

Nya chefer hos Optinova

Annette Höglund och Andreas Perjus har rekryterats som nya chefer till Optinova.

Annette Höglund blir Chief Commercial Officer (CCO) på Optinova. Andreas Perjus blir ny fabrikschef/vd för fabriken i Godby. Han får också rollen som Chief Technology Officer (CTO) för Optinovakoncernen. Han kommer närmast från Ålands Penningautomatförening (Paf) där han suttit i koncernledningen i egenskap av rollen som Chief Product Officer.

Optinova köpte ScanTube år 2015 och blev därmed en betydlig större och konkurrenskraftigare aktör på marknaden. Av denna orsak har man nu skapat en ny koncernledning.

– Detta är två tunga rekryteringar som blir mycket viktiga hörnstenar i vår vidare expansion framåt, säger Anders Wiklund, koncernchef för Optinovakoncernen.

Eftersom Andreas Perjus ersätter Anders Wiklund som fabrikschef i Godby koncentrerar sig Anders Wiklund på rollen som koncernchef, en roll han haft sedan april 2015.

Ändringen träder i kraft från april. Förutom de tre ovan nämnda ingår också Daniela Forsgård (CFO) i koncernledningen. (ns)