DELA

Nya bud om ÅHS-sammanslagning

Det lönar sig inte att slå ihop akuten och intensiven på sjukhuset.

Det anser ÅHS ledningsgrupp.
Frågan om en gemensam akut- och intensivvårdsavdelning har många gånger och länge diskuterats inom ÅHS. Frågan kommer upp på styrelsens möte i morgon - men bara för att begravas.

Under vårdstrejken för snart ett år sedan kunde konceptet testas i praktiken eftersom bristen på personal ledde till att intensiven flyttade sin verksamhet till akuten.

– Testperioden varade i tjugo dygn och man kunde se samordningsvinster gällande bemanning och patientnytta. Ökad närvaro av läkare på akuten innebar en snabbare handläggning. Personal kunde samutnyttjas och koncentreras till de patienter som hade störst vårdbehov trots att totalbemanningen var mindre, konstaterar man i beredningen av ärendet inför styrelsemötet.

Erfarenheterna av strejken ledde till att ÅHS ledningsgrupp gjorde en mer ingående utredning där man analyserade för- och nackdelarna med en sammanslagning. I utredningen överväger nackdelarna.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!