DELA

Nya bostadshus och K-märkning

Nya bostadshus planeras på två tomter som ska slås samman på Östra Esplanadgatan 8 i Mariehamn. Det handlar om tre tvåvåningshus med en sammanlagd våningsyta på över 800 kvadratmeter. Högst en femtedel av husen ska utnyttjas för affärer, kontor eller för uthyrning till turister.

Samtidigt ska det befintliga bostadshuset vid gatan K-märkas och återfå det utseende som det hade då det byggdes på 1920-talet.

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förordar projektet som enligt henne både bidrar positivt till gatubilden och följer stadens intentioner i generalplanen. Stadsutvecklingsnämnden tar ställning till en ändring av stadsplanen på måndag.