DELA

Nya arvoden för församlingsaktiva

Kyrkorådet i Mariehamns församling föreslår för kyrkofullmäktige följande arvoden för nästa år:

För förtroendevaldas sammanträden i församlingens förvaltningsorgan som kyrkofullmäktige, kyrkorådet, kyrkorådets ekonomiska sektion ges 61,00 euro per sammanträde.

Direktioner, kommissioner och valnämndens ledamöter får 42,00 euro per sammanträde.

Därutöver erhåller kyrkofullmäktiges ordförande ett årsarvode om 810,00 euro och kyrkorådets viceordförande erhåller ett årsarvode om 2 570,00 euro.

Under den dag eller de dagar som valförrättningar pågår erhåller valnämndens ledamöter och valbiträden ett timarvode om 17,00 euro/timme. (ka-f)