DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nya Åland vände trenden på rekordtid

För första gången på många år kommer Nya Åland att visa svarta siffror i bokslutet.

– Vi kan redan nu konstatera att vi inte kommer att gå med förlust 2017, om inget mycket oförutsett skulle hända. I en tid då många tidningar sliter är det extra roligt att kunna presentera dessa siffror, säger vd Patrik Ekblom.
För snart två två år sedan togs ett avgörande beslut av Nya Åland. Ledningens budskap till alla anställda var glasklar: nu kör vi, för nu ska vi få tidningen på fötter igen. Minus ska vändas till plus.

Så under de senaste åren har Nya Åland gått igenom en omfattande och noggrann process. Fokus har hela tiden legat på att bibehålla den goda redaktionella produkten, journalistiken, och i stället spara in på annat som extern tv-tidning och byta till samma distributionssätt för hela Åland.

Stabilt

Alla avtal, tjänster och produkter har nagelfarits. Sådant som inte varit lönsamt har tagits bort, avtal har sagts upp och omförhandlats. Och allt arbete har givit resultat.

På bara ett par års tid har bolaget arbetat bort ett stort underskott och siktar nu på ett plus minus noll-resultat vid årsskiftet.

Patrik Ekblom berättar att tidningsupplagan har stabiliserat sig på en bra nivå. De digitala prenumerationerna, alltså de som väljer att läsa Nya Ålands digitala tidning som kommer ut varje dag, visar på kraftigt stigande siffror.

– Vi vet att framtiden är digital men på Åland är papperstidningen fortfarande en stark produkt. Både läsare och annonsörer ser på papperstidningen som en viktig del av Ålands medielandskap, säger Patrik Ekblom.

Positiv flytt

Flytten till centrala Mariehamn har också bidragit till det positiva resultatet, dels i form av lägre kostnader men även i ökad synlighet för Nyan.

– Vi har dessutom internt fått en tätare kontakt mellan alla avdelningar, vilket skapar ännu bättre förutsättningar för att arbeta tillsammans, säger Patrik Ekblom, som inte nog kan berömma alla som jobbar på Nyan.

– Det är ett hårt arbete som ligger bakom denna förändring och hela personalen skall ha en stor eloge för sina insatser. Efter många år av osäkerhet har vi nu en tryggare grund att stå på och är bra rustade för kommande år.

Det goda resultat gör dock inte att man sätter sig ner och tror ”att vi kan ta det lugnt”.

– Absolut inte. Vi måste hela tiden utveckla Nya Åland för att den skall läsas och på så sätt även vara intressant för annonsörerna.

Är tacksam

Förutom personalen betonar Patrik Ekblom stödet från såväl prenumeranter och annonsörer.

– Utan dem skulle det så klart inte gå. Åland är rätt så unikt med sina två lokaltidningar i ett så litet samhälle. Men läsare, annonsörer och vår huvudägare visar att de vill ha två tidningar här.