DELA

Ny vårdlag väcker oro

Klarar kommunerna av att redan efter tre dagar ta hand om färdigbehandlade ÅHS-patienter och kan man lita på att sekretessen fungerar?

Det råder tveksamhet över partigränserna i lagtinget.
Nya Åland berättade i fredags om ett nytt lagförslag som går ut på att kommunerna i framtiden måste betala den faktiska vårddygnskostnaden om färdigbehandlade patienter stannar kvar längre än tre dagar på ÅHS. Med hjälp av ny elektronisk kommunikation ska kommunerna få besked om utskrivningar i ett tidigt skede och i samförstånd med ÅHS ordna och ansvara för den eventuella eftervård som krävs.

Remissdebatten bordlades i går men flera lagtingsledamöter hann före det ge sin färdkost till lagförslagets fortsatta utskottsbehandling. Harry Jansson (C) anser att utskottet bör utreda hur de 13 kommuner som står bakom kommunförbundet Oasen (före detta De gamlas hem) ställer sig till det.

– Går det att ordna en tillräckligt smidig dialog mellan ÅHS och Oasen?

Pernilla Söderlund (Lib) vill bland annat att man granskar att tystnadsplikten och med det patientsekretessen verkligen fungerar med det nya elektroniska kommunikationssystemet och hon vill också veta om lagen förutsätter ett skriftligt medgivande av patienten.

Debatten fortsätter i lagtinget i morgon.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!