DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ny utredning om Mariebad

September 2015 lämnade stadsfullmäktigeledamot Anders Holmberg (Ob) in en motion om att utreda möjligheten att hyra ut Mariebad långvarigt. I tisdags fanns den med på en lista över gamla motioner som inte slutbehandlats och som stadsledningen anser att kunde begravas.

Det anser däremot inte Holmberg själv och inte heller resten av fullmäktige med kultur- och fritidsnämndens ordförande Barbro Sundback och vice ordförande John Holmberg (Lib) i spetsen.

Motionen får med det nytt liv och nu ska inte bara uthyrning utan också en eventuell privatisering av driften utredas.